master's thesis
Kvadratični problem svojstvenih vrijednosti

Maša Avakumović (2016)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Mathematics