master's thesis
Zbrajanje i multiplikacija točaka na eliptičkim krivuljama

Mladen Badrov (2014)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Mathematics