master's thesis
Određivanje spektra antineutrina iz nuklearnih reaktora

Jelena Petković (2015)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Physics