undergraduate thesis
Određivanje strukture velikih makromolekulskih kompleksa krio-elektronskom spektroskopijom

Antonio Barišić (2017)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Chemistry