undergraduate thesis
Određivanja sastava bobičastog voća kromatografskim i spektrofotometrijskim metodama

Silvia Pšeničnik (2017)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Chemistry