undergraduate thesis
Polarizabilnost atoma i njezin utjecaj u izgradnji nekovalentnih interakcija

Amanda Posavec (2017)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Chemistry