No public access
undergraduate thesis
Ranjivost podzemne krške hidrografske mreže u Istri - primjer Pazinčice

Maša Paić (2011)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Geography