master's thesis
Generiranje pseudoslučajnih brojeva i testovi slučajnosti

Mario Skočić (2017)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Mathematics