master's thesis
Kvalitativna analiza linearnih sustava običnih diferencijalnih jednadžbi i primjena na nelinearne sustave

Igor Dumbović (2017)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Mathematics