master's thesis
Spektralni normalizirani rezovi u težinskim grafovima

Franjo Palajsa (2017)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Mathematics