master's thesis
Razvoj jedinstvenog pristupa za analizu krivulje rasta kulture bakterija

Dejan Kunovac (2016)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Physics