(1 - 6 of 6)
Poveznica na dokument Struktura i vodikove veze derivata tiosemikarbazona u otopini
Poveznica na dokument Eksperimentalno utemeljeno modeliranje interakcija nukleinskih kiselina i malih molekula
Poveznica na dokument Proučavanje dioksigenaza ovisnih o željezu računalnim metodama