Bošković, Maria: Konstrukcija vektora za istovremenu ekspresiju teškog i lakog lanca imunoglobulina G u staničnoj liniji HEK293 Freestyle

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations