Špehar, Marija: Analiza vjerojatnosti pokrivanja Waldovih pouzdanih intervala za regresijske koeficijente u logističkoj regresijskoj analizi

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations