diplomski rad
Hematološke značajke blavora (Pseudopus apodus Pallas, 1775) na području Splita i otoka Cresa

Lorena Derežanin (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek