diplomski rad
Procjena genotoksičnog učinka kadmija i bakra u duhanu metodom RAPD

Ana Drempetić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek