diplomski rad
Utjecaj UV zračenja na proteine Bcl-2 i Bax u kulturi mišjih embrionalnih fibroblasta

Tamara Džinić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek