diplomski rad
Združeni učinak anestetika sevoflurana i ionizirajućeg zračenja na primarna oštećenja DNA u miša

Sanja Halovanić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek