diplomski rad
Rasprostranjenost vrsta roda Lactarius (Russulales, Basidiomycota) u Hrvatskoj

Magdalena Jambrek (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek