diplomski rad
Heterologna ekspresija gena TaMAB2 u transgenim biljkama Arabidopsis thaliana

Marija Klasić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek