diplomski rad
Promjene lipida u jetri zelene žabe (Pelophylax ridibundus) pri izlasku iz inducirane hibernacije

Fran Kostanjšek (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek