diplomski rad
Utjecaj perinatalne primjene agonista serotonina na ekspresiju gena za monoaminske transportere u mozgu odraslih štakora

Daria Kveštak (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek