diplomski rad
Utjecaj perinatalne primjene agonista serotonina na imunološke i hematološke parametre u odraslih štakora

Valentina Lipovec (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek