diplomski rad
Homologna i heterologna ekspresija gena AtBPM1 u transgeničnim biljkama Arabidopsis thaliana i transformiranim stanicama Nicotiana tabacum

Jelena Martinčić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek