diplomski rad
Ekološke značajke šumskih zajednica između sveza Quercion roboris-petraeae i Carpinion betuli na Medvednici

Marija Radić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek