diplomski rad
Polimorfizam gena za alfa2-podjedinicu receptora GABA-A u osoba ovisnih o alkoholu

Dijana Stanić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek