diplomski rad
Verifikacija metode za određivanje polomorfizma gena Q192R pon 1 u bolesnika sa stenozom perifernih arterija

Maja Vodopija (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek