diplomski rad
Učinak pesticida Karbendazima, Cipermetrina i Imazalila i njihovih kombinacija na limfatičke organe i leukocite periferne krvi u miša

Ivan Anđić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek