diplomski rad
Utjecaj abiotičkog stresa na ukupnu genomsku i specifičnu metilaciju rDNA vrsta Quercus robur L. i Lilium bosniacum (Beck) Beck ex Fritsch

Ivona Bečeheli (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek