diplomski rad
Kartiranje morskih staništa na podmorskim strmcima u Parku Prirode "Telašćica"

Katarina Ana Cetinić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek