diplomski rad
Učinak topline na stabilnost genoma duhana Nicotiana tabacum L.

Lea Debogović (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek