diplomski rad
Polimorfizam gena EGFR u oboljelih od sporadičnog karcinoma debelog crijeva

Ana Gomaz (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek