diplomski rad
Ekološke značajke hibridogenetičkog kompleksa zelenih žaba (Pelophylax esculentus kompleks; Ranidae, Anura) s područja sjeverozapadne Hrvatske

Dean Karaica (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek