završni rad
Utjecaj cinkovih i bakrovih metalnih iona na stvaranje amiloidnih nakupina (kod oboljelih od Alzheimerove bolesti)

Sanja Renka (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek