diplomski rad
Utjecaj nakupljanja kolesterola na metabolizam proteina APLP1 i APLP2 u stanicama CHO-NPC1-/-

Dolores Kular (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek