Rad nije dostupan
diplomski rad
Analiza udjela Grime-ovih CSR tipova autohtone i alohtone flore Hrvatske

Ria Fajdetić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek