diplomski rad
Utjecaj infekcije hipovirusom CHV-1 na aktivnost lakaza u gljive Cryphonectria parasitica

Martina Gačar (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek