diplomski rad
Funkcionalni polimorfizam gena za neuronsku triptofan-hidroksilazu u stanjima s poremećenom serotonergičnom transmisijom

Mirta Rešetar (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek