diplomski rad
Računalna analiza knjižnica dobivenih metodama sekvenciranja sintezom prema kalupu i sekvenciranja nanoporama

Dunja Habulin (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek