diplomski rad
Genotoksični učinak bakra, cinka i kadmija na klijance duhana (Nicotiana tabacum L.) mjeren komet-testom

Monika Štetić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek