diplomski rad
Utjecaj temperaturnih anomalija na koraligensku biocenozu u Parku prirode "Telašćica"

Nada Šupljika (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek