diplomski rad
Karakterizacija Ankle1, nove ljudske endonukleaze koja sadrži LEM-domenu

Livija Zlopaša (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek