diplomski rad
Fiziološki značaj varijanti gena TLR9 u humanim leukocitima

Irena Čorbić (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek