diplomski rad
Hematotoksično interaktivno djelovanje pesticida Imazalila, Cipermetrina i Karbendazima u Swiss miša

Ivan Čupor (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek