diplomski rad
Uloga proteinske kinaze Srb10 u regulaciji transkripcije putem aktivatora Gal4 u kvascu Saccharomyces cerevisiae

Dana Koludrović (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek