diplomski rad
Utjecaj prenatalnog izlaganja etanolu na ekspresiju transkripcijskih faktora u timocitima odraslih štakora

Sanja Novak (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek