diplomski rad
Utjecaj ekspresije coxsackie -adenovirusnih receptora na ekspresiju integrina u stanicama rabdomiosarkoma embrija čovjeka

Tea Špeljko (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek