Rad nije dostupan
diplomski rad
Populacijska dinamika vrste Gammarus balcanicus Schäferna, 1922 (Crustacea, Amphipoda) u eukrenalu rijeke Žrnovnice

Mirna Katalinić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek