diplomski rad
Morfološke značajke invazivne vrste signalnog raka Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) u rijekama Muri i Korani

Petra Kolarić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek