diplomski rad
Biocenološki i energetski sastav preljevnih voda sedrenih barijera rijeke Krke

Davor Korman (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek